معرفی اساتید گارنت

احسان عبدی پور

احسان عبدی پور

نویسنده

جلال ملکی

جلال ملکی

آتش نشان

فاطمه دانشور

فاطمه دانشور

کارآفرین اجتماعی

کوروش فتحی

کوروش فتحی

استاد دانشگاه

مهرداد آقامیری

مهرداد آقامیری

سر آشپز

شاهین شرافتی

شاهین شرافتی

گوینده

سحر نظری

سحر نظری

قناد

عباس افتخاری

عباس افتخاری

طراح صنعتی

جادی میرمیرانی

جادی میرمیرانی

برنامه نویس

مرضیه حسن پور

مرضیه حسن پور

پرستار

حنیفه میرطاووسی

حنیفه میرطاووسی

علم ژنتیک

آرش سروری

آرش سروری

مهندس کامپیوتر

محمدرضا سالکی

محمدرضا سالکی

انتشارات

شیرین مقدم

شیرین مقدم

آرایشگر خانم

صدیقه زهری

صدیقه زهری

معلم