تاثیر منفی رسانه های اجتماعی در سنین و مقاطع مختلف

تاثیر منفی رسانه های اجتماعی در سنین و مقاطع مختلف

دختران ممکن است یک ارتباط منفی در 11-13 سالگی تجربه کنند و پسران وقتی 14-15 ساله هستند، افزایش استفاده از رسانه‌های اجتماعی نیز ممکن است بر رضایت از زندگی در سن 19 سالگی تأثیر بگذارد.

نوجوانان با رضایت زندگی کمتر، به طور مداوم از رسانه‌های اجتماعی بیشتر استفاده می‌کنند.
طبق تحقیقات امروزه، در طی دوران نوجوانی، دختران و پسران ممکن است به اثرات منفی استفاده از رسانه‌های اجتماعی در زمان‌های مختلف آسیب‌پذیر باشند.
یک مطالعه منتشر شده در ارتباطات با طبیعت، نشان می‌دهد که دختران 11تا 13 ساله و پسران 14 تا 15 ساله ارتباط منفی‌ بین استفاده از رسانه‌های اجتماعی و رضایت از زندگی را تجربه می‌کنند. افزایش استفاده از رسانه‌های اجتماعی نیز در 19 سالگی، میزان کمتر رضایت از زندگی را پیش‌بینی می‌کند.

حساسیت به استفاده از رسانه‌های اجتماعی ممکن است با تغییرات رشدی، احتمالاً تغییر در ساختار مغز یا بلوغ مرتبط باشد که در پسران نسبت به دختران دیرتر رخ می‌دهد.


این نشان می‌دهد که حساسیت به استفاده از رسانه‌های اجتماعی ممکن است با تغییرات رشد، احتمالاً با تغییرات در ساختار مغز یا بلوغ مرتبط باشد که در پسران نسبت به دختران دیرتر رخ می‌دهد.
 اما برای هر دو، استفاده از رسانه‌های اجتماعی در سن 19 سالگی دوباره با کاهش رضایت از زندگی همراه خواهد بود. محققان می‌گویند در این سن، تغییرات اجتماعی ،مانند ترک خانه یا شروع کار ممکن است ما را آسیب پذیرسازد.

محققان دریافتند نوجوانانی که از زندگی رضایت کمتری دارند، بعداً بیشتر از رسانه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند.


رسانه‌های اجتماعی اساسا اینکه نوجوانان چگونه وقت صرف می‌کنند، اطلاعات را به اشتراک می‌گذارند و با دیگران صحبت می‌کنند را تغییر میدهد، این منجر به نگرانی گسترده‌ای در مورد تأثیر منفی بالقوه آن شده است.
 بااین‌حال،هنوز، حتی پس از سال‌ها تحقیق، عدم قطعیت قابل‌توجهی در مورد چگونگی ارتباط با رسانه‌های اجتماعی و ‌سلامتی وجود دارد. این تیم ارتباط  تخمین زده شده بین استفاده از رسانه‌های اجتماعی و رضایت از زندگی را گزارش کرد و دوره‌های کلیدی نوجوانی را پیدا کرد که در آن استفاده از رسانه‌های اجتماعی با کاهش رضایت از زندگی همراه بود.محققان همچنین دریافتند نوجوانانی که از زندگی رضایت کمتری دارند، بیشتر از رسانه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند.

 


دکتر امی اوورن، از دانشگاه کمبریج که این مطالعه را رهبری کرد، گفت: "ارتباط بین استفاده از رسانه‌های اجتماعی و سلامت روان به‌ وضوح بسیار پیچیده است. به نظر می رسد تغییرات درون بدن ما، مانند رشد مغز و بلوغ، و در شرایط اجتماعی ما، ما را در زمان های خاصی از زندگی آسیب پذیر می کند.
 

همه ما باید در مورد استفاده از رسانه های اجتماعی خود تامل کنیم.

 او ادامه داد: «نمی‌توانم بگویم که گروه سنی خاصی وجود دارد که همه ما باید نگران آن باشیم. همه ما باید در مورد استفاده از رسانه های اجتماعی خود تامل کنیم و آن افکار را تشویق کنیم، اما باید بفهمیم که چه چیزی باعث این تغییرات در گروه های سنی و بین جنسیت ها می شود.
تفاوت‌های فردی بسیار بزرگی وجود دارد، بنابراین ممکن است نوجوانان خاصی از استفاده خود از رسانه‌های اجتماعی سود ببرند در حالی که در همان زمان، نوجوان دیگری آسیب ببیند.

این در مورد خوب یا بد بودن رسانه های اجتماعی نیست، بلکه در مورد این است که جوانان چه کاری انجام می دهند، چرا از آن استفاده می کنند و چه احساسی نسبت به آن دارند.

پروفسور اندرو پرزیبلسکی، مدیر تحقیقات مؤسسه اینترنت آکسفورد گفت: «در حال حاضر میزان زمانی که جوانان در رسانه‌های اجتماعی صرف می‌کنند برای دانشمندان و والدین یک «جعبه سیاه» است. برای بهبود علم خود به داده های بهتری نیاز داریم و برای بهبود فرزندپروری در زمینه فناوری باید گفتگوی جدیدی را آغاز کنیم. این در مورد خوب یا بد بودن رسانه های اجتماعی نیست، بلکه در مورد این است که جوانان چه کاری انجام می دهند، چرا از آن استفاده می کنند و چه احساسی نسبت به آن دارند که با تصویر بزرگتر زندگی خانوادگی مطابقت پیداکند.

دکتر اوربن افزود: "با یافته‌هایمان، به جای بحث در مورد وجود یا نبودن این ارتباط، اکنون می‌توانیم بر دوره‌هایی از نوجوانی‌مان تمرکز کنیم که اکنون می‌دانیم ممکن است بیشتر در معرض خطرباشیم و از آن به‌عنوان سکوی پرشی برای کشف برخی از موارد استفاده کنیم.سوالات واقعا جالب است."

ما از شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی و دیگر پلتفرم های آنلاین می‌خواهیم تا اطلاعات خود را با دانشمندان مستقل به اشتراک بگذارند و دولت ها قوانینی ارائه دهند برای وادار کردن این شرکتها به شفاف کار کردن.

پروفسور پرزیبلسکی موافقت کرد و گفت: «برای مشخص کردن اینکه کدام افراد ممکن است تحت تأثیر رسانه‌های اجتماعی باشند، تحقیقات بیشتری لازم است که داده‌های رفتاری عینی را با "اندازه‌گیری‌های بیولوژیکی" و "شناختی رشد" ترکیب کند. بنابراین، ما از شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی و دیگر پلتفرم های آنلاین می‌خواهیم تا اطلاعات خود را با دانشمندان مستقل به اشتراک بگذارند و در صورت عدم تمایل، دولت ها نشان دهند که برای مقابله با اسیبهای انلاین جدی هستند،با ارائه قوانینی برای وادار کردن این شرکتها به شفاف کار کردن.
 

این تیم، شامل روان‌شناسان، دانشمندان علوم اعصاب و مدل‌ساز،دو مجموعه ‌داده‌های انگلستان را که شامل 84000 نفر بین سن 10 و 80 سالگی است، تجزیه‌وتحلیل کردند. این شامل داده‌های طولی است - یعنی داده‌هایی که افراد را در یک دوره زمانی به دست می‌آورند -در مورد  17،400 نفر در سن 10 تا 21 سالگی است . محققان نیز از دانشگاه‌های کمبریج و آکسفورد و مؤسسه مغز، شناخت و رفتار داندرز هستند.
محققان مشتاقند به این نکته اشاره کنند که اگرچه یافته های آنها در سطح جمعیت نشان می دهد که بین استفاده از رسانه های اجتماعی و سلامت ارتباط ضعیف تر وجود دارد، هنوز نمی توان پیش بینی کرد که کدام افراد بیشتر در معرض خطر هستند.

برچسب ها: