فرم مشارکت در این کار خیر

احتملا بی‌خبر نیستید که برخی از کودکان و نوجوانان مشکلت مالی دارند و از تحصیل باز می‌مانند این در حالی است که بسیاری از آن‌ها افرادی بااستعداد هستند .
هدف مسئولیت اجتماعی گارنت این است که موانع مالی را از سر راه دانش‌آموزان مستعد بردارد.
مبادا استعدادی در جایی دور‌افتاده و محروم زیر غبار فراموشی به خاک سپرده شود گارنت تصمیم دارد که بذر امید و مهربانی برویاند تا استعدادها شکوفه کند .
در این راه پرپیچ‌وخم، به نورافشانی قلب‌های پرعطوفت شما هموطنان بامحبت و پرسخاوت امید بسته‌ایم تا سرزمین عزیزمان ایران، سرسبزتر و سرفرازتر شود .
کمک شما برای قرارگیری کودکان و نوجوانان ایرانی در مسیر شناسایی استعدادهایشان با گارنت باعث دلگرمی آنهاست .


خوشحالیم که دوست دارید ما را در این کار خداپسندانه همراهی کنید .