بررسی نقشِ والدین غایب در استعدادهای کودکان و نوجوانان

بررسی نقشِ والدین غایب در استعدادهای کودکان و نوجوانان

بررسی نقشِ والدین غایب در استعدادهای کودکان و نوجوانان در تاریخ 9 شهریور ساعت 21 برگزار خواهد شد.


والد غایب اغلب به عنوان کسی در نظر گرفته می شود که به نظر می رسد فرزند خود را رها می کند. آنها ممکن است چندین ماه یا سال با کودک زندگی نکنند یا تلاشی برای دیدن یا پیوند با کودک خود نداشته باشند.
در این وبینار به بررسی این اتفاق و همچنین کشف استعداد فرزندانی با والدین غایب می‌پردازیم.

سبک‌های دلبستگی و پرورش خلاقیت
والدگری، رشد و توسعه فردی
اهمیت بازی در پرورش خلاقیت و رشد توسعه فردی

برچسب ها: