اهمیت کشف استعداد و نبوغ پنهان کودکان

اهمیت کشف استعداد و نبوغ پنهان کودکان

در دنیای امروز، شناختن استعدادها و توانایی‌های کودک، امری مهم و ضروری است. آنچه در مورد استعدادها اهمیت دارد، تبدیل‌شدنشان به مهارت‌هاست. می‌دانیم که امروزه مهارت‌ها، در پیدا کردن حرفۀ مناسب، حرف اول را می‌زنند و هر چه استعدادها زودتر پیدا شوند، می‌توانیم مهارت‌های بیشتری را در راستایشان پرورش دهیم.

15 مرداد 1401

اهمیت کشف استعداد و نبوغ پنهان کودکان

اهمیت کشف استعداد و نبوغ پنهان کودکان

در دنیای امروز، شناختن استعدادها و توانایی‌های کودک، امری مهم و ضروری است. آنچه در مورد استعدادها اهمیت دارد، تبدیل‌شدنشان به مهارت‌هاست. می‌دانیم که امروزه مهارت‌ها، در پیدا کردن حرفۀ مناسب، حرف اول را می‌زنند و هر چه استعدادها زودتر پیدا شوند، می‌توانیم مهارت‌های بیشتری را در راستایشان پرورش دهیم.

به روز شده در :

18 مرداد 1401

کودکان با هوش موسیقیایی چه ویژگی هایی دارند؟

کودکان با هوش موسیقیایی چه ویژگی هایی دارند؟

یکی از انواع هوش و استعدادی که هوارد گاردنر در کتاب "چارچوب ذهن: نظریه هوش‌های چندگانه" به آن پرداخته است، هوش موسیقیایی یا Musical intelligence است. این نوع هوش صرفا به معنی داشتن مهارت و توانایی در نواختن آلات موسیقی و آهنگسازی نیست، حتی افرادی که شغلی متفاوت از موسیقی و آهنگسازی دارند، ممکن است دارای هوش موسیقیایی باشند. هوش موسیقی از نظر گاردنر یعنی توانایی فرد در درک مفاهیم با استفاده از موسیقی.

به روز شده در :

15 مرداد 1401

چطور هوش کلامی (زبانی) فرزند خود را تقویت کنیم؟

چطور هوش کلامی (زبانی) فرزند خود را تقویت کنیم؟

فردی دارای هوش کلامی – زبانی بالا است که بتواند در موقعیت‌های متفاوت، زبان و گفتار را به شیوۀ مؤثر به کار گیرد. به این معنی که بتواند ایده‌های خود را از طریق گفتن یا نوشتن ، به راحتی انتقال دهد، مفهوم نوشته‌ها را به آسانی متوجه شود و  به طور گسترده، از زبان و گفتار برای حل مسائل مختلف استفاده کند.

به روز شده در :

16 مرداد 1401

هوش دیداری فضایی

هوش دیداری فضایی

درک اجسام و اشکال و مدلسازی آنها در مغز، فرایند پیچیده‌ای به نظر می‌رسد که تنها برخی افراد شانس انجام درست آن را به دست می‌آورند. اگر شما هم از نقاشی‌های هنرمندان به وجد می‌آیید و طرح‌های متنوع‌شان باعث شگفتی‌تان می‌شود، یا افرادی که در جهت‌یابی بسیار تیزبین هستند و بدون هرگونه نقشه و راهنما می‌توانند در زمان کمی مسیرهای پیچیده را پشت سر گذاشته و به مقصد نهایی برسند، باید بگوییم آنها از یک لطف الهی بهره می‌برند؛ زیرا این افراد هوش دیداری یا فضا (Visual – spatial intelligence) بالایی دارند.

به روز شده در :

17 مرداد 1401

هوش درون فردی چیست؟

هوش درون فردی چیست؟

هوارد گاردنر (Howard Gardner) در کتاب «چهارچوب‌های ذهن: نظریۀ هوش‌های چندگانه نظریه جالبی مطرح کرد. گاردنر بر این عقیده بود که تنها یک هوش واحد وجود ندارد و تمامی انسا‌ن‌ها دارای چندین هوش هستند. او نظریه خود را با عنوان هوش ۱۰گانه معرفی کرد. یکی از جالب‌ توجه‌ترین هوش‌های معرفی‌شده گاردنر، هوش درون‌فردی (Intrapersonal intelligence) بود.

به روز شده در :

05 مرداد 1401